LHEngineering
Projektujemy i budujemy lepszą infrastrukturę
AKTUALNOŚCI
2017-10-06
Jesteśmy Generalnym Wykonawcą 2km odcinka drogi gminnej w województwie świętokrzyskim. Nawierzchnia drogi wykonywana jest w technologii Rolltec - beton wałowany.
2017-08-17
Sekocenbud docenił efektywność ekonomiczną i wytrzymałościową nawierzchni z betonu wałowanego RCC. LHE specjalizuje się w projektowaniu i wbudowywaniu nawierzchni RCC - RolltecTM
[Czytaj więcej]
2017-08-05
Wspólnie z firmą MTM S.A. realizujemy kontrakt dla Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A. "Budowa parkingu buforowego przy biegu ul. Śnieżnej i ul. Handlowej".
2017-07-26
Realizujemy pierwsze projekty infrastrukturalne! Autostrada A2 Lubelska - Mińsk Mazowiecki z umową, bierzemy udział w projektowaniu
PROJEKTOWANIE
Posiadamy wiedzę, doświadczenie i narzędzia pozwalające przygotować dokumentację projektową na każdym etapie realizacji inwestycji.
• Studium wykonalności i koncepcja programowa:
przygotujemy ocenę techniczną, ekonomiczną i środowiskową planowanej inwestycji. Przygotowując dokumentację przedstawimy możliwe warianty realizacji oraz zaproponujemy technologię wykonania.
• Projekt Budowlany:
kompleksowa dokumentacja projektowa której celem jest uzyskanie pozwolenia na budowę lub zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. W zakres wykonania dokumentacji wchodzi uzyskanie wszystkich niezbędnych uzgodnień, opinii i pozwoleń.
• Projekt Wykonawczy:
szczegółowa dokumentacja projektowa umożliwiająca wybudowanie obiektu. W skład dokumentacji wchodzą szczegółowe rysunki techniczne detali konstrukcyjnych, obliczenia wytrzymałościowe i ilościowe materiałów budowlanych oraz dobór technologii wykonania robót.
Ponadto oferujemy przygotowanie obliczeń konstrukcji nawierzchni drogowych sztywnych i podatnych bazując na nowoczesnych metodach obliczeniowych oraz autorskich metodach mechanistycznych.
Jesteśmy otwarci na organizację szkoleń z zakresu technologii nawierzchni drogowych podczas których Inwestorzy, Projektanci i Wykonawcy mogą poznać metody obliczeniowe i projektowe oraz technologię materiałową związaną z budownictwem infrastrukturalnym.
Zapraszam do współpracy:
Marcin Narożnik
Dyrektor Techniczny
marcin.naroznik@lhe.com.pl
502 786 974