Ostatnio można nas znaleźć w okolicach Zielonej Góry, przy drodze ekspresowej S3. Inwestycja polega na zaprojektowaniu, uzyskaniu wymaganych prawem decyzji i zezwoleń na budowę, wybudowanie oraz uzyskanie decyzji o dopuszczeniu do użytkowania i oddanie do użytkowania Miejsc Obsługi Podróżnych „Stożne Wschód” i „Stożne Zachód” przy drodze ekspresowej S3 (pierwszy odcinek, Sulechów – Nowa Sól). Roboty idą pełną parą! 

Dla niezorientowanych Miejsce Obsługi Podróżnych (MOP) to teren wydzielony w pasie drogowym (w bliskim sąsiedztwie drogi), wyposażony w parking oraz w infrastrukturę zapewniającą komfort i odpoczynek podróżnym. MOP-y w Polsce dzielimy są na kategorie: MOP kategorii I – o funkcji wypoczynkowej, wyposażony w stanowiska postojowe (parking), jezdnie manewrowe, urządzenia wypoczynkowe, sanitarne i oświetlenie; dopuszcza się wyposażenie w obiekty małej gastronomii.