Projektowanie

Studium wykonalności i koncepcja programowa

Przygotujemy ocenę techniczną, ekonomiczną i środowiskową planowanej inwestycji. Przygotowując dokumentację, przedstawimy możliwe warianty realizacji oraz zaproponujemy technologię wykonania.

Projekt Budowlany

Kompleksowa dokumentacja projektowa, której celem jest uzyskanie pozwolenia na budowę lub zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. W zakres wykonania dokumentacji wchodzi uzyskanie wszystkich niezbędnych uzgodnień, opinii i pozwoleń.

Projekt Wykonawczy

Szczegółowa dokumentacja projektowa umożliwiająca wybudowanie obiektu. W skład dokumentacji wchodzą szczegółowe rysunki techniczne detali konstrukcyjnych, obliczenia wytrzymałościowe i ilościowe materiałów budowlanych oraz dobór technologii wykonania robót.

Ponadto oferujemy przygotowanie obliczeń konstrukcji nawierzchni drogowych sztywnych i podatnych, bazując na nowoczesnych metodach obliczeniowych oraz autorskich metodach mechanistycznych.

Wykonawstwo

Oferujemy kompleksową obsługę inwestycji infrastrukturalnych w zakresie:

 • układania nawierzchni Rolltec™ w ciągu dróg publicznych oraz przy realizacji inwestycji prywatnych i komercyjnych; całościowe wykonanie nawierzchni betonowych,
 • budowie placów postojowych, parkingów, placów technologicznych przy centrach logistycznych itd.,
 • wykonywania ulepszania spoiwami hydraulicznymi podłoża gruntowego metodą mieszania na miejscu oraz z wykorzystaniem wytwórni mobilnych,
 • sprawowania kontrolingu oraz nadzoru inwestorskiego,
 • wynajmu kompletnego zespołu do układania nawierzchni.

Dysponujemy sprzętem niezbędnym do kompleksowego wykonania nawierzchni z betonu wałowanego. Nasz zespół wykonawczy tworzą pracownicy z wieloletnim doświadczeniem, zdobytym przy wykonawstwie nawierzchni betonowych.

Inwestycje możemy realizować zarówno w systemie „Buduj”, jak i „Projektuj i Buduj”. Wszystkie nasze projekty realizujemy w oparciu o wiedzę i doświadczenie w zakresie technologii nawierzchni z betonu cementowego. Kierujemy się zasadami inżynierii wartości oraz optymalizacji kosztów w całym cyklu życia inwestycji. Gwarantujemy najwyższą jakość wykonania oraz profesjonalne zarządzanie kontraktami budowlanymi.

Wykonawstwo

Zarządzenie projektem

 

Pomożemy oszacować koszty i czas realizacji, dobrać technologię i wykonawców oraz zarządzać projektem podczas projektowania i budowy dla zadań takich, jak:

 • budowa parkingu,
 • budowa centrum logistycznego,
 • budowa miejsca obsługi podróżnych (MOP),
 • budowa centrum handlowego i usługowego,
 • budowa placu technologicznego i składów budowlanych,
 • budowa powierzchni magazynowych i składowych,
 • budowa wysokowytrzymałych utwardzeń przemysłowych.