W powiecie żagańskim w Lubuskiem realizujemy inwestycję mającą na celu opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej oraz realizację na jej podstawie robót budowlanych w związku z Miejscami Obsługi Podróżnych „Niegosławice Wschód” oraz „Niegosławice Zachód” – do standardu kategorii I. Obiekty te stanowią element zagospodarowania drogi ekspresowej S3 Nowa Sól – Legnica (zadanie I). Po naszej stronie leży również uzyskanie wszelkich opinii, uzgodnień, pozwoleń i decyzji niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia. Zamówienie dotyczy w szczególności:
– Wykonanie opracowań projektowych wraz z uzyskaniem opinii, uzgodnień, pozwoleń i decyzji wymaganych przepisami, na podstawie których zrealizowane zostaną Roboty budowlane, (Przed uzyskaniem decyzji pozwalającej na Realizację Robót Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia koncepcję kat. I i projekt budowlany),