W dniu 11.06.2021 przystąpiliśmy do przetargu w Nadleśnictwie Radziwiłłów na wykonanie zadania o nazwie „Przebudowa wewnętrznej drogi leśnej nr 129 i 130 w oddz. 32b Leśnictwa Młodzieszyn na odcinku od drogi krajowej nr 50 do wjazdu do Domu Pomocy Społecznej i dalej do wjazdu do siedziby Leśnictwa długości około 282 mb”

 

Zadanie obejmowało przebudowę wewnętrznej drogi leśnej w oddz. 32b Leśnictwa Młodzieszyn w tym m. in.:

a) zadanie obejmowało wykonanie całej  konstrukcji nawierzchni drogi o nawierzchni z betonu wałowanego, i obejmowało  wykonanie oznakowania pionowego,

b) przebudowę parkingu dla samochodów osobowych przy leśniczówce z nawierzchni gruntowej na nawierzchnię z kruszywa łamanego.

Umowę na wykonawstwo ww. zadania podpisaliśmy-

Wartość kontraktu to 382398,10zł