Lafarge i LH Engineering buduje nawierzchnie drogowe

Artykuł o ww. tytule można znaleźć w czasopiśmie dla profesjonalistów NBI. tekst: JAROSŁAW ROKITA, kierownik realizacji projektów, LH Engineering, dr inż. TOMASZ RUDNICKI, kierownik Zespołu ds. Jakości, główny technolog Lafarge, Optymalizacja pod względem kosztowym...

Miejsca Obsługi Podróżnych – kontynuujemy prace

Ostatnio można nas znaleźć w okolicach Zielonej Góry, przy drodze ekspresowej S3. Inwestycja polega na zaprojektowaniu, uzyskaniu wymaganych prawem decyzji i zezwoleń na budowę, wybudowanie oraz uzyskanie decyzji o dopuszczeniu do użytkowania i oddanie do użytkowania...

Droga ekspresowa S3 – Miejsca Obsługi Podróżnych

W powiecie żagańskim w Lubuskiem realizujemy inwestycję mającą na celu opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej oraz realizację na jej podstawie robót budowlanych w związku z Miejscami Obsługi Podróżnych „Niegosławice Wschód” oraz „Niegosławice Zachód” – do...