Dnia 16 września 2020 r przy współpracy z zaproszonymi gośćmi mamy przyjemność zaprosić  na  webinar  poświęcony drogom  przyszłości

Zakres tematyczny:

  • optymalizacja w doborze materiałów i technologii – projekty szyte na miarę, case study lokalnych inwestycji;
  • zarządzanie projektami w aspekcie środowiskowym, uwzględnienie ochrony środowiska przy budowie i remontach dróg – w tym także aspekt czasowy; przeprowadzania remontów (społeczne koszty zatorów, emisja spalin), w jaki sposób działania samorządu mogą wpływać na klimat;
  • bezpieczeństwo wykonywania robót (planowanie inwestycji z uwzględnieniem BHP, oznaczenie robót pod ruchem, prawidłowe zabezpieczenie pracowników) – ze szczególnym zwróceniem uwagi lokalnym inwestorom na ich rolę w aspekcie zwiększenie bezpieczeństwa.