Budowa terminalu intermodalnego służącego do przeładunku kontenerów w relacjach droga-kolej lub kolej-droga, składowania kontenerów oraz czynności usługowych niezbędnych do funkcjonowania kontenerowego transportu intermodalnego.